Przetargi

Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Zmiana terminu na 04.10.2018

Ogłoszenie o zmianie terminu na 04.10.2018

BZP_zmiana_terminu_na_01.10.2018

Pyt_nr_1_i_2_zmiana_terminu

BZP_zmiana_terminu_na_25_09_2018

Ogloszenie o zamowieniu Czujniki kampania BZP

SIWZ IDW Badanie zanieczyszczenia plus kampania

Załącznik nr 1A do SIWZ - OPZ - Instalacja Systemu pomiarowego jakości powietrza w szkole

Załącznik nr 1B do SIWZ - OPZ - Kampania informacyjna - 10.9.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 3A do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 warunki udzialu

Załącznik nr 3B do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy 4.3.4. i 4.3.5.

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 do SIWZ - propozycja strategii komunikacji i promocji

Załącznik nr 9 do SIWZ - IPU

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin PowiatuPoznańskiego na rok 2019 Numer referencyjny: SMPT.ZIT.2710.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)wynosząca dla zamówienia podstawowego 29 350 569 kWh, z prawem opcji 30 % 38 155 741 kWh -  wgZałącznika nr 1 do SIWZ, do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki:

Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ espd-request

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór zobowiązania

Odpowidzi na pytania Wykonawców

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Powiatu Poznańskiego na rok 2018.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia grupa zakupowa gazu 2018 r

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie ZUS US

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - opublikowano 08.09.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowano 20.09.2017

Protokół z otwarcia ofert opublikowano 3.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyopublikowano 25.10.2017