Rada Metropolii

Rada Metropolii (Walne Zebranie Członków) jako organ stanowiący i kontrolny Stowarzyszenia, jest zarazem jego najwyższą władzą. W skład Rady wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz starostowie jednostek samorządu terytorialnego należących do Stowarzyszenia.

 

Skład Rady Metropolii: