Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Na jego czele stoi Prezes Zarządu, tj. Prezydent Miasta Poznania. Do jego zadań należy m.in. organizowanie pracy Zarządu, nadzorowanie działalności Dyrektora Biura oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą ponadto: dwóch wiceprezesów oraz dwóch członków Walnego Zgromadzenia. Wszyscy, oprócz Starosty Poznańskiego, pełniącego zawsze rolę wiceprezesa, wybierani są spośród Członków Rady.

 

Skład Zarządu: