Komisja Rewizyjna

Komisja pełni rolę kontrolną pod względem zgodności działań Stowarzyszenia ze statutem oraz jest organem opiniującym w zakresie wykonania budżetu przez Zarząd.

W jej skład wchodzi 5 reprezentantów, nie będących członkami Zarządu. Są oni powoływani przez Radę Metropolii.

 

Skład Komisji Rewizyjnej: