Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Powiatu Poznańskiego na rok 2018.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia grupa zakupowa gazu 2018 r

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie ZUS US

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - opublikowano 08.09.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców opublikowano 20.09.2017

Protokół z otwarcia ofert opublikowano 3.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyopublikowano 25.10.2017