Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin PowiatuPoznańskiego na rok 2019 Numer referencyjny: SMPT.ZIT.2710.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)wynosząca dla zamówienia podstawowego 29 350 569 kWh, z prawem opcji 30 % 38 155 741 kWh -  wgZałącznika nr 1 do SIWZ, do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załączniki:

Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ espd-request

Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór zobowiązania

Odpowidzi na pytania Wykonawców