Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Zmiana terminu na 04.10.2018

Ogłoszenie o zmianie terminu na 04.10.2018

BZP_zmiana_terminu_na_01.10.2018

Pyt_nr_1_i_2_zmiana_terminu

BZP_zmiana_terminu_na_25_09_2018

Ogloszenie o zamowieniu Czujniki kampania BZP

SIWZ IDW Badanie zanieczyszczenia plus kampania

Załącznik nr 1A do SIWZ - OPZ - Instalacja Systemu pomiarowego jakości powietrza w szkole

Załącznik nr 1B do SIWZ - OPZ - Kampania informacyjna - 10.9.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 3A do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 warunki udzialu

Załącznik nr 3B do SIWZ - oswiadczenie z art 25a ust 1 wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy 4.3.4. i 4.3.5.

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 do SIWZ - propozycja strategii komunikacji i promocji

Załącznik nr 9 do SIWZ - IPU