Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

 W związku z organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych w terminie listopad 2018-grudzień 2019 zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na zapewnieniu poczęstunku dla uczestników spotkań i szkoleń.

                  I.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. 1.    Zapewnienie poczęstunku podczas spotkań.  

a)    kawę, herbatę, wodę niegazowaną, wodę gazowaną, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, dodatki do napojów gorących (cukier, mleko, cytryna) bez ograniczeń w czasie całego spotkania.

b)    pieczywo cukiernicze: minidrożdżówki (1 sztuka na osobę), rogaliki (1 sztuka na osobę), szarlotka/sernik (1 sztuka na osobę) ? w przerwie spotkania.

c)    kanapki (różnorodnie dekorowane) na bazie bułki/ciabatty (1/2) (3 sztuki na osobę) ? w przerwie spotkania.

                 II.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

                III.        DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca zobowiązuje się obciążać Zamawiającego kosztami usługi według liczby osób przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed spotkaniem.  
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
    i wariantowych.

               IV.        WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE

  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

                V.        KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

               VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

              VII.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

            VIII.        WYMAGANA TREŚĆ OFERTY

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

               IX.        MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

                X.        UMOWA

               XI.        KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

tel. 61 669 80 52

              XII.        OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1  Formularz oferty