ZAPYTANIE OFERTOWE-Wykonanie pod względem informatycznym strony internetowej dla projektu "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z realizacją projektu pt. "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków UE, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania strony internetowej dla w/w projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www Grypa.

Formularz ofertowy na stronę www Grypa - załącznik do zapytania ofertowego.

Projekt umowy.