ZAPYTANIE OFERTOWE-Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego profilaktyki grypy dla projektu "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z realizacją projektu pt. "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" współfinansowanego ze środków UE, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia dotyczącego profilaktyki grypy dla w/w projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy