Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby grupy zakupowej gazu ziemnego organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Zapytanie ofertowe_dostawa gazu

Formularz oferty_dostawa gazu

 Protokół z wyboru oferty

załaczniki do protokołu 

zał. 1     zał. 2     zał. 3