Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/366818