Świadczenie usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz organizacji, przeprowadzenia i koordynacji staży zawodowych u przedsiębiorców dla uczestników projektu pt. "Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3"

Załaczniki

miniPortal UZP_szczegóły postępowania

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty