Dostawa sprzętu na doposażenie pracowni ZS1 i ZS2 w Szamotułach w ramach Projektu pn.: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - 4 części

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu_miniPortal UZP

Pytanie 1

Pytanie i odpowiedź 

Pytanie 2

Pytanie i odpowiedź

Zmiana SWZ i załaczniki do pytań i odpowiedzi

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Wynik_cz.2,3,4

Unieważnienie_cz.1