Świadczenie usług przeprowadzenia kursów dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 oraz zapewnienia cateringu, dla uczestników projektu pt. "Wracamy na rynek pracy - aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3"

Załączniki

Informacja przed otwarciem

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty