Dostawa sprzętu na doposażenie pracowni ZS1 i ZS2 w Szamotułach w ramach Projektu pn.: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - 2 części

Postępowanie powtórkowe w zakresie 2 części

Załączniki

Informacja przed otwarciem ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania